Background image

Kategorijų aprašymai

Kūrybiška lapė. Komunikacijos projektai, įkvepiantys domėtis kultūra ir menu, žadinantys kūrybiškumą, populiarinantys lietuvių menininkų darbus. Projektai, kuriais ne tik skatinama ieškoti naujų meninės raiškos formų, bet ir pabrėžiama kūrybos bei meno svarba.​

Atsakinga lapė. Komunikacijos projektai, kuriais siekiama kurti saugesnę ir atsparesnę šalį ateities kartoms. Tai projektai, kuriais ugdoma visuomenės ir verslo socialinė, finansinė, ekologinė atsakomybė bei skatinama rūpintis savo ir aplinkinių sveikata.

Sumani lapė. Komunikacijos projektai, kurių pagrindinis tikslas – šviesti visuomenę istorijos, literatūros, finansų, ekonomikos, skaitmeninio raštingumo ir kitais klausimais. Projektai, kuriais prisidedama prie visuomenės ugdymo, siekiant, kad ji taptų visapusiškai kompetentinga ir intelektuali.

Visuomeniška lapė. Komunikacijos projektai, kuriais siekiama ugdyti pilietinį sąmoningumą, stiprinti vienybės jausmą, garsinti Lietuvą ir jos atstovus pasaulyje, mokyti empatijos, užtikrinti lygias galimybes visiems ir kurti saugią bei įtraukią visuomenę.

Simpatijų lapė. Šiais metais PR LAPĖS pristato naują – Simpatijų lapės – nominaciją! Suprantame, kad jūsų sukurti projektai skirti žmonėms, todėl pirmą kartą PR LAPIŲ istorijoje savo balsą atiduos renginio stebėtojai! Štai kaip viskas vyks: kompetentingai vertintojų komisijai atrinkus dešimt aukščiausius įvertinimus pelniusių projektų, visos Lietuvos piliečiai turės progą balsuoti už savo mėgstamiausią. Galiausiai viską lems publikos balsai ir galbūt jūsų projektas pelnys daugiausia simpatijų.

Background image